Pancasila adalah Gotong Royong

@bang.rifqi.mrk Pancasila adalah Gotong Royong

Gotong-royong adalah pembantingan-tulang bersama, pemerasan-keringat bersama, perjoangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Ho-lopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama! Itulah Gotong Royong! Prinsip Gotong Royong diatara yang kaya dan yang tidak kaya, antara yang Islam dan yang Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranakan yang menjadi bangsa Indonesia. Inti dari Pancasila adalah Gotong Royong (Ir.Soekarno, 1 Juni 1945)

Selamat Hari Lahir Pancasila

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *